Büyükbaş hayvanlar

Güç Doğum Yapan İneklerde Doğum Öncesi ve Sonrası Hematolojik Değerler